MY SWEETEST DOWNFALL
Jessamine, 21, RN

4 fuqing 11 | babies | Taylor Swift | firing | beer | Tictac | Marlboro Gold | swearing | FOOD | family | friends | love | music | 09.19.91 |

happy potato/es

Habang nasa duty..

  • Ryan: Alam ko na kung bakit nanalo si Ms. Angola.
  • Me: Bakit?
  • Ryan: Kasi Angolang golang niya!
  • : ))))))))))
  1. blinkaloop reblogged this from masmasarappasafirstlove
  2. masmasarappasafirstlove posted this